Projecte que reguli les teràpies eqüestres

La Fundació Marenana treballa per tirar endavant el projecte que reguli les teràpies eqüestres de l’estat.

S’ha realitzat el primer congrés per reunir especialistes i beneficiaris de les interaccions eqüestres

Read More