Des de la Fundació Manreana de Teràpies Eqüestres, a través de les Beques GAP oferim:

-Beques per a Grups que assisteixin des d’entitats (enviar mail detallant la necessitat concreta)
i
-Beques Individuals, dins les quals oferim dues línies d’ajut :
  • D’una banda els usuaris infanto-juvenils econòmicament depenents dels seus pares.
  • D’altra banda els usuaris adults que accedeixen al nostre servei de forma privada, no a través de cap institució.

Per tal d’optar a les beques GAP individuals, caldrà cumplir un dels criteris següents:

– Que l’infant o jove pertanyi a una família monoparental/monomarental
– Que la renda i patrimoni familiars corresponents a l’any previ no hagin superat, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 430/2019, de 12 de juliol (BOE núm. 167, de 13.7.2019) pel qual s’estableixen els llindars de la renda i patrimoni familiar i les quanties de les bueques i ajudes a l’estudi del curs

  • Famílies de dos membres: 19.444 €
  • Famílies de tres membres: 25.534 €
  • Famílies de quatre membres: 30.287 €
  • Famílies de cinc membres: 34.370 €
  • Famílies de sis membres: 38.313 €
  • Famílies de set membres: 42.041 €
  • Famílies de vuit membres: 45.744 €

A partir del vuitè membre s’afegiran 3.672 € per cada nou membre computable de la família.

-Haver-se inscrit dos o més membres de família directa (la mateixa unitat familiar: pare/mare/germans o altres persones al càrrec o en acolliment familiar)
-En cas d’usuaris adults, tenir la incapacitació laboral, ser pensionistes O d’altres situacions de risc (a valorar pel Patronat cada cas concret)

Si considereu que us podeu acollir a algun dels criteris esmentats, feu-nos arribar la vostra demanda esmentant la situació concreta en què us trobeu.