Les instal.lacions de la Fundació de Teràpies Eqüestres i Zooteràpia La Manreana s’ubiquen dins el complex de la Granja Escola la Manreana, a Juneda, de la que rep el mateix nom. Estan pensades, des del moment del seu disseny, per afavorir l’accès a tot tipus d’usuaris. Des de l’equip que la formem, creiem que el nivell d’autonomia de les persones amb dificultats depèn, en gran mesura, de la qualitat de l’adaptació i adequació dels espais físics. És per això, que el primer que vam construir va ser un vial adaptat i degudament homologat, que connecta totes les instal.lacions de la Fundació i la Granja, de manera que ens permet no sols l’accès a la zona de treball amb cavalls, sinò també a la resta d’animals, a l’hort, etc. El vial adaptat que recorre tot el recinte, facilitant-ne la circulació i fent accesibles tots els racons, es caracteritza pel seu color granatós, que el fa inconfundible i fàcilment identificable per tothom. Les vores grabades amb un ratllat  ajuden a anticipar-ne els límits, sobre tot en el cas de persone invidents.

 La nostra filosofia inclusiva pretèn oferir un entorn natural de treball en interacció amb animals, obert a persones amb i sense dificultats, en el què tothom hi té cabuda. Per això, la Granja Escola en combinació amb la Fundació, presenta tot tipus de tallers adaptats per tal que tothom pugui gaudir de l’ampli ventall de possibilitats que el nostre entorn ofereix.

 Sovint és el “com” pujar al cavall un dels hàndicaps amb què molts dels usuaris es troben. Es per això que l’equip de la Fundació La Manreana vam decidir comptar amb un pujador totalment adaptat per afavorir l’autonomia de persones amb mobilitat reduïda.

 En segon lloc, per les persones amb major grau d’autonomia i una capacitat mínima de bipedestació, comptem amb el pòdium adaptat  

 

 

En relació a la distribució de l’espai físic de la Fundació, podríem dir que existeixen tres espais ben diferenciats: les instal.lacions que acullen còmodament els nostres cavalls, l’edifici amb les sales i els serveis necessaris i, finalment, les pistes de treball. Tots tres espais es troben ubicats de forma consecutiva i en una mateixa zona, afavorint així

La Sala Polivalent dotada d’aire fred/calent i ludoteca, on els acompanyants dels usuaris de la fundació esperen còmodament alhora que poden estar atents a la sessió que s’està realitzant a les pistes de treball. Allà poden llegir articles educatius, consultar el taulell informatiu, etc. La Sala polivalent també és l’espai destinat a les entrevistes amb familiars, les tutories, reunions amb professionals externs, etc.

 L’espai central de l’edifici l’ocupen els lavabos, dutxes i vestidors per a homes i dones, aixímateix  degudament adaptats.

 El darrer espai està destinat a l’Aula de Treball-Guardarnés, que acull tant el material específic per a la munta i preparació dels cavalls, com el material lúdic destinat al treball específic de: motricitat fina i gruixuda, integració sensorial, atenció selectiva (visual, auditiva…), coordinació, jocs de memoria, etc.

Intentem que totes les activitats psicoeducatives i terapèutiques que estructuren les sessions assistides amb cavalls siguin lúdiques, parteixin de la motivació de la persona, i esdevinguin adients a la seva edad madurativa. Així doncs, els jocs de coordinació òculo-manual d’un infant de cinc anys no seran els mateixos que els proposats a un adult amb necessitat de treballar la mateixa habilitat motora.

 Per acabar ens agradaria descatar la idea més amunt esmentada, segons la qual, el nivell d’autonomia aconseguit pels postres nois i noies, es troba condicionat directament pel grau i la qualitat de l’ataptació dels materials i les instal.lacions. A millor adaptació, millor grau d’autonomia. En un context indegudament adaptat, tots i totes esdevindríem incapacitats.