I CONCURSO DE RELATOS CORTOS

Género: Relato corto.
Premio: Se determinará un primer premio y dos accesit.
El 1º premio será dos noches de Hotel con pensión completa, para 2 personas, en la localidad
española que determine el ganador/a, válido entre el 03/11/2018 y el 25/05/2019, previa reserva y
bajo disponibilidad del alojamiento, exceptuando Nochevieja, Carnavales, fiestas de la localidad
seleccionada y Semana Santa)
El 2º y 3º premio Un lote de productos típicos de Lleida.
Los tres recibirán un Diploma acreditativo.
Abierto a: Público. Pueden participar todas las personas sin distinción.
Entidad convocante: Fundación La Manreana
País de la entidad convocante: España
Fecha de cierre: 20-09-2018

BASES DEL CONCURSO

  • Objeto:

Con el fin de dar a conocer la estrecha relación que se crea entre los caballos y las personas, la Fundación La Manreana promueve este modesto Concurso de relatos cortos “El caballo y yo” y establecen la presente convocatoria, orientados a fomentar la importancia de promover y difundir valores, conocimientos y experiencias a favor de la interacción, ser humano caballo.

  • Bases:

1. Esta convocatoria está orientada a la promoción de una visión positiva y saludable de la interacción con los equinos.
2. Los trabajos no podrán haber sido premiados con anterioridad en otros concursos o convocatorias, se presentarán en español y han de ser originales e inéditos. Los relatos que se presenten no podrán estar concursando en otros certámenes.
3. Podrán participar todas aquellas personas que así lo deseen, incluidos los menores conautorización de sus padres o tutores legales.
4. Los relatos cortos tendrán una extensión máxima de 7 hojas y un mínimo de 3, a una cara en tamaño DIN A-4, conteniendo cada página de 25 a 30 líneas, en letra Arial, tamaño 12 e interlineado de 1,5 líneas. Todas las páginas deberán estar numeradas, a excepción de la portada (si hubiera). Las obras se presentarán en los formatos word, open office o bien pdf. En idioma castellano y se enviarán al email: belen.equus@gmail.com
5. Cada autor puede presentar tantos trabajos como desee.
6. Los trabajos se presentarán por un lado con la obra y su portada (opcional) y en un doc adjunto con el título de la obra, escrito con claridad, el nombre y apellidos del autor, así como su dirección completa, dirección de email, número de teléfono y fotocopia del DNI o Pasaporte.
7. Los miembros del jurado recibirán las obras de forma anónima y se les irá asignando un número, según el orden de llegada al email.
8. En caso de presentar más de un trabajo por autor, cada relato deberá ser presentado independientemente, con los mismos contenidos y condiciones que se relatan en estas bases.
9. La convocatoria se abre el 15 de Agosto de 2018 a las 00:00 horas y la fecha límite de entrega será el 30 de Septiembre de 2018 a las 14:00 horas.
10. Se hará pública la resolución del mismo, el día 25 de Octubre del 2018.
11. Todos los trabajos que no se ajusten a estas bases, no participarán en la convocatoria, quedando también sujetos al apartado anterior.
12. El material entregado no incluirá, en ningún caso, contenidos de carácter ilícito, xenófobo, racista, violento o pornográfico ni atentará contra los derechos de ningún tercero.
13. Los participantes no introducirán, publicarán, copiarán, o se lucrarán y/o enviarán cualquier contenido que infrinja cualesquiera derechos de autor, patentes, marcas registradas, secretos comerciales, diseños industriales o cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual o de otra clase de terceros.
14. El presente Concurso, se regirá por la política de protección de datos de la Fundación La Manreana.

  • Selección de participantes:

Serán excluidos de la convocatoria aquellas propuestas que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos:
1. Presentación fuera de plazo.
2. Incumplimiento de los requisitos previstos en las bases.

  • Fallo del jurado:

El jurado estará compuesto por miembros directamente relacionados con el panorama literario ,
cultural y de la interacción con equinos.

Este jurado tendrá la potestad de declarar desierta la concesión de los premios si, a su juicio, los trabajos no reúnen los méritos suficientes.

El fallo del jurado será inapelable, y se comunicará directamente a los ganadores el día 25 de Octubre del 2018. Se notificará por email y se entregará el premio y el diploma acreditativo en el I Congreso Internacional de Interacción con Equinos que se celebrará los días 3 y 4 de Noviembre del año 2018, en las instalaciones de la Fundación La Manreana. Lleida.

  • La Valoración del jurado tendrá en cuenta:

a. Adecuada interpretación de los fines de la convocatoria.
b. La calidad literaria
c. Eficacia comunicativa y creatividad.

  • Aceptación de las bases:

La presentación a ésta convocatoria supone el conocimiento y la aceptación de todas y cada una de las presentes bases.

 

 

Read More


Són popularment coneguts els beneficis que ens aporta a les persones la relació amb els cavalls; però… per què els cavalls? Tancar els ulls i visualitzar un cavall ens dóna la resposta. No sols ofereix afavoreix les rehabilitacions motrius a través del seu moviment al pas, sinò que també ens connota un benestar i un empoderament inexplicables, fruit de la convivència entre ambdues espècies –humana i equina– al llarg dels segles.

Res més semblant a la sensació de pau i protecció del bressolar matern que sentir el moviment cadent del pas a lloms d’un cavall. Res més educatiu i preventiu en els infants que connectar amb les pròpies sensacions corporals en un context biofílic a l’aire lliure, on adaptar-nos als canvis meteorològics, on observar i gaudir dels periodes estacionals.  Res tan essencial per uns  pares que estar presents i ser partíceps dels petits grans reptes que seus fills i filles van aconseguint.

La Intervenció psicoeducativa Assistida amb Cavalls ens facilita un espai d’aprenentatge per a tots, basat en el desenvolupament integral de la persona, partint de les seves necessitats i capacitats, tenint en compte el seu  moment maduratiu i el seu context sistèmic familiar. Durant les sessions es treballen aspectes com l’apertura de canals comunicatius, l’actitud per afrontar la realitat de l’entorn de forma positiva, activa i creativa, la capacitat d’autogestió, els comportaments passius o de dependència que es manifesten, les qualitats coordinatives necessàries per reorganitzar el coneixement de l’esquema corporal i les exigències perceptives, junt amb els moviments del cavall, sempre a través de jocs durant el raspallat i el guarnicionament de l’animal, jocs de pilota, aros i altres un cop muntats, canvis posturals a sobre del cavall –dempeus, d’esquenes, de costat…– i un llarg etcètera que fa les delícies dels més petits mentres aprenenen com calibrar les pròpies habilitats i reptes junt amb el seu company de binomi.

 

Per  Maria Belén Franquet Montufo

Article original de llavorsdevincle.org  |  “Teràpies Eqüestres

 

Read More
El Parc de la Infància i la Joventut de Lleida, el Cucalòcum, organitza en la seva 25ena edició mitja dotzena d’activitats socials i solidàries que es combinen amb la diversió per als més petits. Fins el 4 de gener, els visitants poden trobar espais destinats a explicar i finançar les campanyes de Pallassos sense Fronteres, l’estand de Creu Roja on es promou la recollida de joguines per a famílies sense recursos, tallers de l’Associació Espanyola contra el Càncer sobre alimentació sana o els “tombs solidaris” a cavall per finançar accions de zooteràpia. A més, Protecció Civil i l’associació sense ànim de lucre DYA (Detente y Ayuda) ensenyen nocions bàsiques d’actuació en cas d’accident i a partir de dissabte al Cucalòcum també s’hi podran portar aliments infantils ja que serà una de les seus de la recollida solidària que ha organitzat a Federació d’Associacions de Veïns (FAV) de Lleida amb el suport del Banc dels Aliments com a prèvia a la cavalcada de Reis.

El parc dedica dos espais a l’ONG Pallassos sense Fronteres: l’estand on els mateixos membres de l’entitat difonen la tasca que desenvolupen en diversos països del món i el Gol Solidari, la recaptació del qual va destinada a finançar l’expedició que Pallassos sense Fronteres farà el mes de febrer als emplaçaments de Bòsnia amb població desplaçada siriana. L’Associació Espanyola Contra el Càncer Lleida (AECC) desenvolupa entre la canalla diversos tallers amb l’objectiu final de difondre la problemàtica dels malalts de càncer i els beneficis d’una alimentació sana, i molt específicament els beneficis de la fruita. Creu Roja disposa també d’un petit estand on els voluntaris informen sobre la tasca que desenvolupa l’organització i promouen a través del repartiment de fullets la recollida de joguines noves educatives no bèl·liques ni sexistes per a famílies sense recursos. Per la seva banda, la Fundació La Manreana proposa als visitants “tombs solidaris” (passejades a cavall per als infants) a canvi d’un euro. Els ingressos derivats d’aquesta acció van destinats a subvencionar les accions de zooteràpia per a persones (infants i adults) amb discapacitat que es desenvolupa al centre eqüestre. La Fundació La Manreana treballa per millorar la qualitat de vida de grups minoritaris i/o en risc d’exclusió social (infants, discapacitats, etc.) mitjançant la teràpia eqüestre (zooteràpia amb cavalls). D’altra banda, Protecció Civil i l’associació sense ànim de lucre DYA (Detente y Ayuda) ensenyen als visitants del parc algunes nocions bàsiques d’actuació en cas d’accident, com la RCP (reanimació cardiopulmonar bàsica) i —als adults— el funcionament del desfibril·ladors.Recollida solidària d’aliments infantilsCal recordar també que el Camarlenc visitarà el parc i rebrà les cartes dels nens i nenes el dissabte, dia 2 de gener, a les 11 h. Coincidint amb aquest acte, el parc es convertirà en una de les seus de la recollida solidària d’aliments infantils organitzada per la Federació d’Associacions de Veïns (FAV) de Lleida amb el suport del Banc dels Aliments. Els productes estan destinats a atendre les necessitats de les famílies amb problemes econòmics. La 25a edició de Cucalòcum (Parc de la Infància i la Joventut de Lleida) i la 10a edició de Cucaesport ofereixen una cinquantena d’activitats lúdiques, esportives, formatives, solidàries i de sensibilització social. El dia 1 de gener el recinte romandrà tancat.

 

Notícia original de www.vilaweb.cat | El Cucalòcum de Lleida organitza mitja dotzena d’activitats solidàries combinades amb la diversió per als més petits

Read More